Střípky z gymnázia

Po březnickém zámku v angličtině

,

Průvodcovství, navíc v angličtině, si vyzkoušeli sextáni ve středu 8. června. Vypravili se za doprovodu svých učitelek anglického jazyka Anety Šlemendové a Mileny Hrabíkové, která celý program pro studenty připravila, na exkurzi do zámku Březnice.

Všichni žáci se ještě před odjezdem rozdělili do dvojic, ve kterých zpracovali informace o jednotlivých místnostech, které během prohlídky procházeli. Každá dvojice dostala na starost právě jednu místnost – ať už šlo o Lokšanskou knihovnu, hodovní sál, lovecký pokoj nebo salonky – o jejíž výzdobě, architektuře, historii či využití referovala ostatním spolužákům. A to všechno v angličtině.

Sextáni prošli téměř všechny veřejnosti přístupné prostory a dozvěděli se o nich řadu zajímavostí. Výklad studentů navíc doplňovala paní učitelka Milena Hrabíková, která sama v Březnice na zámku v minulosti jako průvodkyně pracovala.