Střípky z gymnázia

Poprvé pro vysvědčení

,

První pololetí uzavřeno, vysvědčení rozdána. Zcela jistě nikterak překvapující zjištění – samozřejmě i na gymnáziu se dnes hodnotilo první pololetí a rozdávaly se zprávy o prospěchu. Dostalo je také 129 studentů prvního ročníku a primy – ti na gymnáziu samozřejmě poprvé. A přestože se řada z nich stále ještě učí se učit, lze z celkových statistik i výkonů konkrétních studentů pozorovat, že za první půlrok na gymnáziu už mnozí leccos zvládli.

Prima je prospěchově nejlepší z celé školy, tak tomu bývá téměř vždy, ale neztrácejí se ani prváci. Je mezi nimi deset, kteří prospěli s vyznamenáním a mnozí z nich s vynikajícím průměrem. Mezi primány a prváky jsou také tři, kteří během prvního pololetí nezameškali ani hodinu. A pak také celá řada studentů, kteří už se zapojili do volnočasových aktivit školy: kroužků přírodovědných i jiných, školního orchestru, školní televize či mezinárodních projektů – vždyť třeba nové jádro Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu tvoří právě práci. A někteří už o sobě dali vědět také ve školních kolech předmětových soutěžích – třeba v angličtině byli dva mezi nejlepšími osmi. Skvělé pololetí mají za sebou také sportovci z řad prváků, ať už přímo ve svých sportech nebo jako členové gymnaziálních týmů v dalších soutěžích.

Tak budeme rádi, když vám vydrží dobré výsledky a hlavně dobrá nálada, kterou jsme dnes při předávání vysvědčení pozorovali.