Střípky z gymnázia

Pololetní skóre gymnazistů

,

Dominance primy a úspěch prváků. Tak by se dalo označit statistické zúčtování při letmém pohledu na pololetní vysvědčení. To ve čtvrtek 28. ledna obdrželo 595 gymnazistů. Jejich celkový průměrný prospěch je 1,886. Nejlépe si tradičně vedli žáci nižšího gymnázia, jimž dominuje prima s průměrem 1, 208. Tato třída tak vytvořila novodobý rekord a 28 z 32 jejích žáků má vyznamenání (z toho 11 se samými jedničkami). Příjemným překvapením je prospěch všech tří tříd prvního ročníku. Nejlépe je na tom 1.A, těsně následována 1.C a 1.B. 1.A co do průměrného prospěchu stanula na pomyslné špici také mezi všemi třídami vyššího gymnázia. Prváky rovněž může těšit pozitivní slovní hodnocení, které zaznělo z úst pedagogů i vedení školy na klasifikační poradě.

Mezi 595 studenty školy je 146 těch, kteří prospěli s vyznamenáním.

Předmětem s nejhorším průměrným prospěchem je volitelný předmět seminář a cvičení z matematiky (2,763); mezi všeobecně vzdělávacími předměty pak matematika (2,602), český jazyk a literatura (2,232) a fyzika (2,206).

Průměrně zameškal v prvním pololetí každý gymnazista 51,427 hodin. Nejméně v 1.A (25,36) a nejvíce ve 4.C (80,11).

Zajímavé paradoxy odhaluje srovnání tříd s ohledem na propsěch, vyznamenání a absenci. Tak třeba 4.C má sice největší absenci a jako jediná třída nemá žádné vyznamenání, ale dosáhla nejlepšího průměrného propsěchu ze všech maturitních tříd.

absence

průměrný prospěch

samé jedničky

vyznamenání