Střípky z gymnázia

Pašijový třetí krok

,

Velikonoce už jsou dávno za námi, to ale nijak nevadilo České studentské filharmonii. Ta v rámci série koncertů Čtyři kroky do nového světa zahrála Bachovy Matoušovy pašije.  Žádné pašije se ale nedají hrát bez zpěvu. Tem poskytl chlapecký sbor Boni pueri a čtyři sólisté. Celé oratorium má téměř tři hodiny, a tak byly uvedeny jen nejdůležitější a nejzajímavější pasáže. Mezi nimi třeba zajmutí Ježíše nebo jeho ukřižování na Golgotě.To vše doprovázeno výkladem nejen o skladbě. Do pašijí se zapojilo i publikum. To si zazpívalo jeden z chorálů.

Poslední krok letošní sezóny proběhne v červnu. Bude jím slavná Carmina Burana.

Foto: www.ceskafilharmonie.cz