Střípky z gymnázia

První krok do nového světa začíná v Mé vlasti

,

Novou sezonu série koncertů Čtyři kroky do nového světa otevřely 4. října tóny známé symfonické básně Blaník z cyklu Má vlast v podání České studentské filharmonie jako pokaždé dirigované Markem Ivanovićem. Tyto koncerty přibližují mladší generaci nejznámější díla české i světové klasické hudby. Minulý rok šlo například o symfonickou báseň Vltava, Verdiho předehru k opeře Nabucco nebo Beethovenovu 7. symfonii. Do koncertu se zapojuje i publikum – na Mé vlasti si zanotovali slavný úvodní motiv pro harfu z Vyšehradu, který zahajuje každý rok hudební festival Pražské jaro. V druhé části koncertu se ujaly hlavního slova romský dětský soubor Čhavorenge a další dětské sbory, dohromady vedené Idou Kelarovou, a posluchači si s nimi zazpívali část písně. Čhavorenge dále diváky uvedl do fascinujícího světa romské hudby a předvedl zpěvem i tancem její základní prvky.

Jak Česká studentská filharmonie, tak Čhavorenge si vysloužily dlouhý standing ovation, a je jasné, že jak pro účastníky, tak pro zúčastněné šlo o nezapomenutelný zážitek.