Střípky z gymnázia

Čtyři začínají čtyřmi

,

Tradiční série koncertů klasické hudby s výkladem pro školy Čtyři kroky do nového světa započala pro tento školní rok 30. září v deset hodin v Rudolfinu. Prvním koncertem byly vlastně hned čtyři koncerty –  Vivaldiho Čtvero ročních dob.

Po úvodním zahvízdání začátku Jara se rozběhlo rozebírání prvního z koncertů, který poté Studentská filharmonie přehrála celý. Trochu netradičně se nekonal rozbor skladby a po přestávce přehrání skladby, nýbrž rozbor každého ze čtyř koncertů ihned následovaný jeho přehráním.

Akce se setkává už delší dobu s velkým úspěchem  a i letos je do projektu, který vede Mgr. Blanka Svobodová, jen na gymnáziu přihlášeno padesát studentů, a tak nezbývá než popřát jen tak dál.

IMG_2044_1