Střípky z gymnázia

Mozart v Rudolfinu

,

Ve čtvrtek 7. listopadu se v Praze konal první koncert z letošního cyklu Čtyři kroky do nového světa. I tentokrát se koncertu zúčastnilo přes čtyřicet studentů Gymnázia Příbram za doprovodu paní profesorek Svobodové a Šmolíkové. Letos se koncert nekonal v kostele sv. Šimona a Judy, ale po letech opět v Dvořákově síni pražského Rudolfina. Česká studentská filharmonie pod taktovkou dirigenta Marka Ivanoviče si pro publikum připravila 40. symfonii g moll od Wolfganga Amadea Mozarta. Petr Kadlec pomohl v první části, kdy je skladba rozebírána podrobně, Marku Ivanovičovi sdělit posluchačům vtipně a poutavě Mozartův životopis, zajímavosti o skladbě i autorovi. V rámci představování skladby a skladatele byla také krátká ukázka z filmu Miloše Formana Amadeus.

foto: Mgr. Miloslava Šmolíková