Střípky z gymnázia

Návštěvníci si zamoderovali

,

Už tradičně si návštěvníci dnešního dne otevřených dveří na gymnáziu mohli jako jednu z tvůrčích dílen vyzkoušet moderování. V rámci prohlídky redakce a studia GymTV se ti nejodvážnější (a ti, na které padla volba) postavili na modrou desku před modré plátno a na chvíli si zkusili, jaké by to mohlo být moderovat zprávy, byť jen ty školní. Zapojili se ti nejmladší, také uchazeči o čtyřleté studium, ale našli se i další odvážlivci. Někteří si také vyzkoušeli, co to udělá, když máte na sobě barvu, která se následně „vyklíčuje“, v tomto případě modrou. Na místě oné barvy na oděvu se ve výsledku objeví grafika – tu méně, tu více. Na výsledky  se můžete podívat níže. Všem zúčastněným děkujeme!