Střípky z gymnázia

Přes oblohu do kraje

,

Dopoledne 16. října se uskutečnila astronomická olympiáda pro všechny třídy čtyřletého i víceletého gymnázia. Zájemci se hlásili u Mgr. Lenky Pavelkové. V soutěži směli používat školní tablety, počítače nebo encyklopedie. Za kategorii AB soutěžily 3. a 4. ročníky, za CD 1. , 2. ročníky a k nim příslušné třídy víceletého gymnázia. Za kategorii EF a GH pak mladší ročníky víceletého gymnázia.

Na vypracování celého testu bylo 40 min. Test byl rozdělen na čtyři části. V části A se vybíralo ze čtyř možností, v části B a C se dělaly výpočty a v poslední části D se zakreslovala souhvězdí do hvězdné oblohy.

Do krajského kola postupuje celkem 23 studentů. Vítězi jednotlivých kategorií jsou Daniel Králík, Jan Jeníček, David Burda a Vojtěch Ježek a Alena Pelikánová a Adam Karas.