Střípky z gymnázia

Erasmus+ prezentuje

,

2. května se žáci gymnázia shromáždili v hudebním sále, kde měli možnost zjistit co nejvíce o programu skupiny Erasmus+.

Studenti pod vedením paní profesorky Hany Štufkové a Lenky Pavelkové letos zavítali do Aurichu v sousedním Německu. Zde se celý týden seznamovali i s projekty z dalších škol, a to z Norska, Německa, Polska a Itálie. Během sedmi dní navštívili i zajímavá místa v okolí. Tento zahraniční pobyt byl ukončením dlouhé a velice náročné práce studentů na téma dopravy a přeměny industriálních zón v Příbrami.

A právě program pobytu v Německu a především představení práce, kterou skupina v Aurichu prezentovala, byly hlavním bodem hodinového programu. Jako závěrečnou tečku pustila skupina svým spolužákům film, na kterém pracovaly dohromady všechny zapojené země. Každá škola v něm demonstrovala určitý problém, který jim pomohli vyřešit andělé, kteří celým filmem provázeli.

Na konci velmi vydařené prezentace studenty pochválili starosta a místostarosta Příbrami Ing. Jindřich Vařeka a Mgr. Václav Švenda, kteří na prezentaci přijali pozvání a poctili ji svou návštěvou.