Střípky z gymnázia

Druháci v paláci

,

Zatímco hudebně založení žáci druhých ročníků se vydali do Státní opery na balet Spící krasavice, ti, kteří si více rozumí se štětci a pastelkami – tedy žáci, kteří si zvolili výtvarnou výchovu, zamířili do Veletržního paláce.

Tato budova se nachází na Praze 7 a najdeme zde vystavovaná díla 20. a 21. století. Zde čekal žáky interaktivní program s komentovanou prohlídkou na určité téma a poté volný čas pro prohlídku expozice v celé budově. Vše započalo v 10 hodin. Nejprve se studenti rozdělili do dvou skupin. První skupina za doprovodu paní profesorky Stašové zhlédla expozici na téma abstraktní umění. Všichni si mohli vyzkoušet sestavit velké abstraktní dílo pomocí krepových papírů a náhodného hodu kostek. Poté, co skupina vytvořila na první pohled chaotický obrazec z krepových papírů na podlaze, mohla ze 4. patra shlédnout své celistvé a originální autorské dílo. Poté se všichni přesunuli již k určitým obrazům nacházejícím se v galerii a vyslechli si komentář průvodkyně. Nakonec se program zaměřil na Františka Kupku a jeho abstraktní tvorbu. Závěrem si každý vybral jedno výtvarné dílo, se kterým bude nadále pracovat v následujících hodinách výtvarné výchovy.

Skupina, která se připojila k panu profesorovi Burdovi, se vydala do části výstavy s názvem Skupina 42. Tato skupina děl byla zaměřena na kubismus a surrealismus. Zde se studenti posadili na pohodlné polštářky a povídali si s průvodkyní o konkrétních dílech. Později propojili své literární znalosti s těmi výtvarnými a hledali stejné a rozdílné znaky v básních a obrazech.  Setkali se zde s obrazy např. Kamila Lhotáka nebo Františka Hudečka. V další části programu se seznámili se spisovatelem a později i malířem Jiřím Kolářem. Zakončení je čekalo stejné jako první skupinu – samostatná prohlídka expozice. Tečkou za celou exkurzí bylo odevzdání pracovního listu, na který napsali své postřehy o jednom díle, které je nejvíce zaujalo.

Po tomto naučném a zábavném programu se všichni shromáždili u autobusu a kolem 13. hodiny se plni dojmů vydali směrem k domovu.