Střípky z gymnázia

Druháci už umí zachránit život

,

Poskytnout první pomoc, když je to potřeba, by měl umět každý. Jak na to studentům 2.B a 2.C poradila Veronika Havelková, pracovnice středočeského dispečinku záchranářské linky 155, která do školy dorazila na pozvání metodičky prevence Mgr. Marie Hlaváčové. Beseda se točila okolo tří základních problémů, které, pokud nejsou včas řešeny, mohou skončit smrtí. Konkrétně šlo o bezvědomí, masivní krvácení a zástavu životních funkcí.

Studenti si sami na sobě mohli vyzkoušet uvedení do stabilizované polohy a na figuríně také masáž srdce. Názorně bylo také předvedeno zaškrcení končetiny v případě masivního krvácení a dýchání z úst do úst.

Veronika Havelková také například zmínila, že na jednu stranu je dobré mít jednotné číslo tísňového volání 112, ale operátoři na tomto čísle nesmí přes telefon radit, jak poskytnout první pomoc, a musí proto přepojovat na záchranáře, čímž se ztrácí cenný čas. Lepší je proto volat pokud možno přímo na 155 a jednotlivé složky si pak už informaci mezi sebou předají. Hlavní je ale nebát se zavolat a pomoci zraněnému. Někdy na tom totiž závisí lidský život.