Střípky z gymnázia

Není region, který by nebyl archeologicky atraktivní

,

Veronika Machačová pracuje jako středověká archeoložka v Hornickém muzeu Příbram. Podílela se například na archeologickém výzkumu probíhajícím před deseti lety na náměstí T. G. Masaryka. Nejen o tomto výzkumu ale mluvila 6. dubna na besedě s žáky kvinty, kterou v rámci distanční výuky dějepisu zprostředkovala Pavla Trantinová.

Kvintáni se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi tzv. pravěkářem a středověkářem, tedy archeology zabývajícími se buď pravěkem, nebo středověkem. Odlišnost je zejména v tom, že pravěkáři mohou zkoumat „jen to, co si vykopou“. Naproti tomu středověký archeolog už má k dispozici řadu písemných pramenů, např. kroniky, smlouvy a jiné listiny. Veronika Machačová také popsala, co práce archeologa celkově obnáší. Kromě fyzického výzkumu, tedy „kopání a vrtání“ v zemi, se archeolog zabývá podrobným zkoumáním nálezů, které následuje všudypřítomná administrativa.

Mezi nejčastější středověké nálezy patří kusy keramiky. Archeolog je ze stylu a způsobu zdobení schopen určit, ze kterého období daný kus pochází. Nejvýznamnějšími archeologickými nálezy jsou ale mince, protože na nich bývá vyražen letopočet nebo portrét panovníka, a tak se dá doba jejich vzniku určit s maximální přesností. Sama Veronika Machačová je nejvíce pyšná na nález základů hradu nedaleko Vysokého Chlumce.

Na závěr besedy paní Machačová představila několik předmětů ze své historické sbírky, např. repliku raně středověkého meče nebo šperky z období Vikingů. V průběhu dubna čeká kvintány s Veronikou Machačovou ještě jedna beseda, tentokrát na téma odívání.