Střípky z gymnázia

Dárek od studentů učitelům

,

Opět po roce si učitelé pracoviště Legionářů připravili vánoční zpívání. Tentokrát se konalo v pátek 22. prosince. Po velké přestávce už měli pedagogové přichystané tradiční vánoční písně a koledy v češtině i angličtině. Celý vestibul byl zaplněn studenty. Na začátku akce přítomní v tichosti vzpomněli na oběti tragédie z předešlého dne v Praze.

Poté si mohli všichni poslechnout učitelský sbor a jeho bezchybně připravené vystoupení. Sbor doprovodili i hudebně nadaní studenti, konkrétně se jednalo o Kateřinu Fialovou (sexta) na akordeon, Terezu Mirčevu (sexta) na bicí, Ellu Říhovou (1.A) a Báru Zápotockou (kvinta) na violoncello. Písničky si s chutí zazpívali také studenti a každá skladba byla odměněna velkým potleskem.

Celá škola se tak dostala do vánoční atmosféry a studenti se před svátky rozloučili s učiteli.

Foto: Sofie Pazlarová