Střípky z gymnázia

Tradiční zpívání na Svaté Hoře

,

Po covidové pauze se ve čtvrtek 22. 12. poslední den před vánočními prázdninami rozezněla bazilika na Svaté Hoře vánočními písněmi a koledami studentů a pedagogů z ulice Balbínova. Studenti zaměření na hudební obor si v hodinách nacvičili vánoční písně a koledy za doprovodu hudebních nástrojů a pod vedením paní učitelky Kateřiny Trčkové. Naladit se na vánoční náladu mohli přijít také rodiče.

Moderování se letos ujal Adam Traxler ze 3.S. Studenti si připravili písně od klasických vánočních až po současné.

Jako první zazpívali žáci 1.C se zpěvačkami z 2.S. Nazkoušeli písničku Půlnoční od Václava Neckáře. Poté následovala vánoční klasika Last Christmas, kterou si připravila 3.S za doprovodu kláves a boomwhackerů. Představila se i 2.S s písní od Ewy Farne Vánoce na míru. 2.D se 4.S si připravily písničku Jingle Bells Rock. A na řadu přišli i učitelé, a to s písničkou Když panna Maria za doprovodu flétny a kytary. Na závěr si všichni společně zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán a vydali se zpět do školy.

Foto: Magda Neporová