Střípky z gymnázia

Česko-německá výměna online

,

Tak jako se velká část komunikace mezi kamarády a rodinou v době největšího lockdownu zcela přesunula do online prostředí, rozhodli se také organizátoři výměnných projektů spojit se alespoň přes počítačové obrazovky.

Studenti Gymnázia Příbram se každoročně setkávají se svými protějšky z partnerského Gymnázia Immanuela Kanta Lachendorf v Dolním Sasku. Až doposud se jednalo o výměnný program, kdy Češi vždy strávili na podzim týden v Lachendorfu a na jaře zase na oplátku Němci zavítali do Příbrami. Studenti bývali ubytováni v hostitelských rodinách, poznávali pamětihodnosti v okolí, procvičovali cizí jazyky a také společně pracovali na projektu, který měl pokaždé jiné téma. V loňském školním roce to bylo Co nás rozděluje, co nás spojuje.

V letošním roce samozřejmě kvůli pandemii koronaviru nebylo možné opravdovou výměnu uskutečnit. Česko-německý fond budoucnosti, ze kterého celý program vychází a který ho z velké části financuje, ale našel řešení i v této době. „Byli jsme velmi potěšeni, když nás Česko-německý fond budoucnosti oslovil s prosbou, zdali bychom se nechtěli stát účastníky pilotního projektu online spolupráce škol,“ komentuje Václava Reissmüllerová, která je spolu s Pavlou Karasovou organizátorkou projektu na Gymnáziu Příbram.

Zapojené studenty z české i německé strany čekala v průběhu května celkem tři online setkání přes platformu Dina. Setkání byla dvojjazyčně řízena dvěma koordinátorkami mezinárodních setkání ze spolku Prostor pro rozvoj. Během nich se obě strany trochu poznaly, spolupracovaly spolu a měly možnost si vyměnit kontakty.

Tématem všech tří setkání bylo to, co studenty zajímá a naplňuje, tedy jejich zájmy. Po rozdělení do česko-německých skupin bylo úkolem se samostatně propojit přes sociální sítě. Na posledním závěrečném setkání každá skupina předvedla připravené výstupy na své téma (například sport, umění nebo životní prostředí).

„Online podoba jistě nemůže nahradit týden intenzivní spolupráce v cizím jazyce, pobyt v rodině, nejde během něj ani navštívit nová zajímavá místa. Nicméně jsme rádi, že jsme alespoň touto formou mohli nahlédnout k našim západním sousedům. Doufáme, že budeme brzy moci navázat na výměnný program v podobě, kterou známe,“ doplňuje Václava Reissmüllerová.