Střípky z gymnázia

KES – škola jako tvořivá dílna pro 21. století

,

Ve dnech 19. a 20. listopadu jsem spolu s RNDr. Petrem Hrubým na základě pozvání anglické strany navštívila poprvé naši partnerskou školu King Edward VI School v Southamptonu. Vše načtené o anglickém soukromém školství a tzv. public schools včetně informací o samotném KESu nabylo zřetelných kontur a z ostrovní mlhy se vynořil reálný živoucí obraz – areál školních budov pulsující tepem vzdělávacího procesu již od roku 1553, genius loci ožívající dechem studentů a učitelů již po více než 460 let. Jako nepřetržitý tok herakleitovské řeky, který stále čeká na své další obyvatele. Vlídnost a laskavost jako by vládla tomuto prostoru – usměvavé tváře sobě v ústrety kráčící. Takový byl můj první dojem, okamžik zamilování…

Během našeho krátkého pobytu byl pro nás připraven bohatý program. Úterní odpoledne jsme strávili prohlídkou školy a návštěvou mimoškolních aktivit (na škole je celkem 50 kroužků a klubů), které probíhaly v budovách školy až do 18 hodin. Nabídka volnočasových činností zahrnuje oblast výtvarného umění, dramatické výchovy, hudební výchovy, tance, přírodovědy a sportu. Škola má k dispozici vlastní nahrávací studio, školní divadlo, taneční studio, školní galerii a tělocvičnu. Sport je považován za důležitou součást školních aktivit (tenis, golf, hokej, rugby, šerm, kriket, netbal, fotbal, posilování, basketbal, squash, plachtění, kanoistika, horolezectví). Na výuku některých kroužků (např. hry na hudební nástroj, tanec a rugby) docházejí do školy jako externí učitelé profesionálové z příslušných oborů. Ve středu jsme byli účastníky vlastního vyučovacího procesu v předmětech Anglický jazyk, Chemie a Fyzika. Škola má vynikající materiální vybavení pro výuku, jak jsme mohli na vlastní oči vidět v případě technického a knižního zázemí pro výuku výše uvedených předmětů. Ve studiu přírodních věd je kladen důraz na praktická cvičení a práci s laboratorní technikou. Studenti si mohou vybrat ze široké nabídky volitelných předmětů. Školu navštěvuje přes tisíc studentů ve věku od 11 do 18 let, školné přesahuje výši 13 tisíc liber za rok. Samozřejmostí je pro studenty školní uniforma (pro chlapce i dívky s výjimkou studentů Sixth Form).

Vztah ke vzdělávání je školou cíleně pěstován po celé generace. Atmosféra školy vytváří intimní přátelské prostředí ve smyslu skutečně se odehrávajícího autentického bytí. Fenomén sdílení stejného času a prostoru je zde všudypřítomný. Formuje žáka jako vnitřně svobodnou bytost k uvědomění tvořivých hodnot světa, které sdílí spolu s ostatními. Ve všech navštívených hodinách jsme byli svědky toho, že student se zde nestává „konzumentem“ informací, ale jejich tvůrcem. Jak praví jedna stará řecká moudrost: „Učit se neznamená plnit hlavy jako vědra vodou, ale zapalovat oheň“. Otevírat brány k sobě a do světa. Podle posledních průzkumů soukromé školy v Anglii navštěvuje 7,2 % anglických dětí. Naše návštěva byla natolik krátká, že jen sotva bychom mohli promluvit do aktuálních diskuzí nad významem public schools v současném systému anglického školství a nad kritikou jejich puncu záměrné výlučnosti a snobského ducha. Jisté je jedno. Vzdělání nelze degradovat na pouhou „vstupenku na trh práce“ nebo „vstupenku mezi vládnoucí elitu“. Jde o mnohem víc…