Střípky z gymnázia

Závěrečné focení Connecting Classrooms

,

Poslední tečkou za uplynulými třemi lety projektu bylo čtvrteční focení členů projektové skupiny tříd 4.B, 4.C a 3.A. Velké poděkování za vstřícnost, kreativitu a obětavost při naplňování cílů projektu a za inspirativní a přátelskou atmosféru  společných setkávání  patří:

Anetě Peškařové (4.B), Tereze Bredlové (4.B), Lence Dvořáčkové (4.B), Janě Fedorové (4.B), Kateřině Hrnčířové (4.B),  Silvii Kášové (4.B), Nikole Němcové (4.B), Petře Novotné (4.B), Kláře Peckové (4.B), Michaele Synkové (4.B), Lucii Šůnové (4.B), Hedvice Švehlové (4.B),  Zuzaně Toužimské (4.B), Nikole Trčkové (4.B), Markétě Váňové (4.B), Tereze Vitáskové (4.B), Lukáši  Kozlovi (4.C), Veronice Sýkorové (4.C), Julii Sýkorové (4.C), Alici Slačíkové (4.C), Daniele Wagnerové (4.C), Anetě Ženíškové (4.C), Alžbětě Purkertové (4.C), Anně Kopsové (4.C), Nikole Kozlíkové (3.A), Andree Brožkové (3.A) a Jitce Vondráškové (3.A).

foto: PhDr. Josef Fryš