Střípky z gymnázia

Anglické certifikáty také našly své majitele

,

Noví držitelé mezinárodních certifikátů z francouzštiny a němčiny si své DELFy a ÖSD diplomy letos už převzali, a tak ještě zbývala řada na čerstvé držitele mezinárodních diplomů z angličtiny. Ti si během maturitních týdnů své certifikáty FCE a CAE vyzvedávali v několika fázích z rukou garantky mezinárodních zkoušek v angličtině na gymnáziu Mgr. Mileny Hrabíkové. Dvacítka držitelů diplomů na úrovních B2 a C1 evropského referenčního rámce zkoušky absolvovala v březnu; většina z nich přímo na gymnáziu. Řada z nich se na podzim zúčastnila také pre-testingu, kde si zdarma mohli jednotlivé části zkoušky vyzkoušet a na základě výsledků se rozhodnout, zda se přihlásí k ostrým testům.