Střípky z gymnázia

Certificat français

,

Už po osmé se na gymnáziu skládaly mezinárodně uznávané zkoušky DELF, a to od 20. do 22. listopadu. Letos je absolvovalo 26 studentů v úrovních A2, B1 a B2.

V celkem čtyřech částech zkoušky museli studenti prokázat své znalosti: v poslechu, porozumění psanému textu, slohu a ústním pohovoru. V každé části zkoušky mohou studenti získat maximálně dvacet pět bodů a potřebují minimálně pět bodů, aby obstáli v dané části, minimální počet bodů pro zvládnutí celé zkoušky je poté padesát bodů. Zkoušejícími pro letošní rok byli Veronika Šedivá, Daniel Kříž a Rémy Fournier z Francouzské aliance v Plzni.

Gymnázium má už několikátým rokem nejvyšší počet držitelů certifikátů DELF scolaire v regionu a už v prosinci se ukáže, kolik dalších uchazečů se k nim přidá. Na jaře si poté úspěšní uchazeči převezmou diplomy.