Střípky z gymnázia

Žáci z pražské ZŠ si přišli pro inspiraci

,

Co obnáší založit školní televizi? Co k tomu potřebujeme? Jak se vyrovnat s tím, když odejdou zkušení členové? A jak natočit reportáž? I s těmito otázkami vstupovali v pátek do budovy gymnázia žáci 5. až 9. tříd ZŠ Angel z Prahy spolu se svými dvěma učitelkami. Mladí modřanští redaktoři totiž ve své škole právě zakládají televizi a GymTV, kterou našli na internetu, oslovili, zda by jim ukázala, jak taková televize funguje na příbramském gymnáziu.

Šéfredaktorka GymTV Magdaléna Studená jim nejprve během jedné hodiny představila historii a fungování školní televize a připojila také ukázky z tvorby GymTV. Vedoucí GymTV Josef Fryš jim dále ukázal prostory studia, kde žáky zaujal princip klíčování a kde si vyzkoušeli princip kouzelného pláště a řada z nich tak postupně na chvíli „zmizela“ ze světa. Spolu s dalšími členy redakce z kvarty a 1.B pak zhodnotili jednu z reportáží GymTV, pobavili se u nepovedených záběrů svých příbramských kolegů, předvedli jim několik prvních ukázek ze své tvorby a na závěr se utkali v soutěži Kahoot věnované tvorbě reportáže.

Z návštěvy si odnesli řadu tipů a snad také inspiraci pro svoji další činnost. Redakce GymTV jim přeje, ať je jejich školní televize baví a ať se divákům líbí.