Střípky z gymnázia

Umění, nebo hudba?

,

Den před začátkem jarních prázdnin se studenti druhého ročníku a sexty vydali na exkurzi do Prahy v rámci estetické výchovy.

Ti, kteří si zvolili hudební zaměření, se pod vedením Mgr. Miloslavy Šmolíkové a Mgr. Hany Sedláčkové podívali na novou scénu Národního divadla. Tam je čekalo představení básně Máj od Karla Hynka Máchy. Toto stěžejní dílo tuzemského romantismu, které si studenti představí v hodinách českého jazyka, tak mohli hudebně zaměření druháci zhlédnout v netradičním zpracování. Máj byl tančen, hrán, zpíván, rapován i recitován. O taneční část se postaral soubor 420PEOPLE pod vedením Václava Kuneše.

Studenti s výtvarným zaměřením zamířili do Národní galerie. Zde se rozdělili do skupin a každou z nich čekal jiný program. Sexta, jakožto samostatná skupina, absolvovala komentovanou prohlídku v expozici Československa. Skupina studentů z 2.C a zčásti 2.A  měla za úkol podle indicií popisovat obraz, který jim byl na začátku přiřazen. Poslední skupina, třídy 2.B a 2.A, měla program se skicákem. Studenti se volně pohybovali po galerii a nasbíranou inspiraci přenášeli na papíry, které si nakonec sešili do vlastních skicáků. Zde studenty doprovázeli Mgr. Světlana Hlaváčová, Mgr. et Mgr. Jan Charvát, Ph.D. a Mgr. Božetěch Burda.