Střípky z gymnázia

Nejen o svatbách a pohřbech

,

Skupina studentů se 17. dubna pod vedením Ludmily Brabencové vydala na matriční úřad. Tam si vyslechli krátké povídání od samotných úředníků a také jim byly zodpovězeny všechny otázky týkající se práce matrikáře. Kromě toho studenti navštívili i oddací síň, kde na ně čekalo další krátké povídání týkající se toho, co všechno se musí ohledně svateb zařizovat a jaká kritéria musí splňovat oddací síň. Bohužel k životu patří i smrt, a tak se studenti seznámili i s tím, jak se zařizují pozůstalosti a pohřby.

Celá exkurze probíhala v rámci volitelného předmětu Stát a občan pro třetí ročníky a septimu.