Střípky z gymnázia

Umějí německy a mají na to „papír“

,

Ještě koncem minulého školního roku absolvovalo sedm studentů Gymnázia Příbram německou  jazykovou zkoušku ÖSD úrovně B2. Zkoušku organizovala jazyková škola Eufrat v Plzni a díky zprostředkování paní profesorkou Reissmüllerovou se zkouška konala přímo v budově příbramského gymnázia.

Začátkem května předcházely zkoušce zkušební testy, kde si každý mohl vyzkoušet, zda by dané úrovně dosáhl. Poslední květnový den se pak právě těchto sedm rozhodlo skládat už zkoušku B2 „na čisto“. Jedná se o tehdejší studenty 4.A Václava Bešťáka, Barboru Blahnovou, Lukáše Veselého, Gabrielu Raškovou, Martinu Berkovcovou, Mirku Šimonovskou a z tehdejší 3.A Šárku Květoňovou.

Ačkoliv čerstvě složili maturitní zkoušku a v dohlednu je čekaly další důležité zkoušky přijímací na VŠ, nenechali se odradit a svůj čas věnovali i přípravám na certifikát. Statečně pak všichni dorazili 31. května do budovy školy, kde téměř celý den zkouška probíhala. Skládala se tradičně ze čtyř částí – jako první přišel na řadu poslech, následovalo porozumění psanému textu, písemná část a nakonec absolvoval každý jednotlivě část ústní.

Pak už nezbývalo než čekat na výsledky. Největší strach  měli studenti z poslechu a písemného testu. Starosti ale nebyly na místě. Výsledky totiž ukázaly, že všech sedm studentů, kteří zkoušku absolvovali, dosáhli požadované úrovně. A tak v pátek 4. října  všichni dorazili do kabinetu německého jazyka, aby si svůj rakouský jazykový diplom převzali. Získali tak osvědčení o svých znalostech, které během studia na gymnáziu nabyli, a zároveň ho mohou využít při dalším studiu nebo při cestě do zahraničí.

Zahraniční certifikáty mohou studenti na příbramském gymnáziu skládat i z francouzštiny a angličtiny.