Střípky z gymnázia

# U R A Part of Us

,

Konference Erasmus + 2018 je už dávno za sedmero horami a sedmero řekami. Probíhala v Příbrami, kde od 6. do 13. dubna pracovala necelá stovka studentů – jak zahraničních, tak tuzemských -na divadelním představení, které je výstupem letošního ročníku. Během školního roku se vymýšlel scénář, který se skládal ze sedmi částí. Začátek i konec měla na starosti česká skupina z příbramského gymnázia, ostatní pak studenti z Itálie, Německa, Norska a Polska.

Setkání oficiálně začalo v sobotu 7. dubna na prknech hudebního sálu Gymnázia Příbram. Poté probíhaly první workshopy, ty dramatické vedli herci z divadla Archa. Odpoledne bylo doslova definicí slova „teambuilding“. V pětičlenných mezinárodních skupinách se museli vypořádat s úkoly, které jim předkládal TEP faktor. Některé byly na zručnost, jiné na sílu, ale klíčem k úspěchu byla a je vždy spolupráce.

V neděli se má odpočívat, ale to tu moc neplatilo. Celý den se pracovalo na kulisách, hudebním doprovodu a hereckých výkonech. Naopak večer se relaxovalo, a to třeba malováním hrnků. Sice pro některé trochu stresující záležitost, ale kvůli nepovedeným tahům se svět přece nezbortí. Mezi tím mohli studenti navštívit improvizovanou kavárnu, zahrát si volejbal nebo se učit českému jazyku, toto rozhodnutí bylo čistě na nich.

Pondělí, zátěžové hlavně pro české studenty, probíhalo v Praze. A proč bylo zátěžové? Měli na starosti svoje mezinárodní skupiny a vedli je Královskou cestou, kterou navíc komentovali. Večer pak všichni zhlédli představení divadla Image, kde účinkující předvedli neuvěřitelný audiovizuální zážitek.

V úterý dopoledne se hrála navigační hra. Aplikace na telefon, kterou programoval Vojtěch Bešťák, provázela studenty Příbramí a přiblížila osud Antonína Stočese. Po odpoledních workshopech zakončili den Norové a Němci svými tanci.

Další den erasmáci navštívili nejznámější hrad v Čechách – Karlštejn. Po příjezdu zpátky Češi studentům nenechali chvíli na odpočinek a večer je donutili přemýšlet. Připravili si pro ně kvíz o České republice. A aby se trochu protáhli, naučili je také svůj tanec.

Poslední den konference byla většina studentů nervózních. Už večer se mělo zahrát nacvičené divadelní představení před veřejností. Ale ještě před tím procházeli štolami Hornického muzea a nahlíželi na Příbram z jiné perspektivy. Teď ale už k večernímu programu. Ten slavnostně zahájil GymBand, orchestr Gymnázia Příbram. Po něm studenti z E+ předvedli svoji celoroční práci. Divadelní hra poukazovala na problémy, které mohou postihnout každého mladého člověka, například sexuální diskriminace nebo zdravotní komplikace způsobené špatným životním prostředím. Příběh byl propojen heslem U R A Part of US, což je také jméno dvouletého projektu. Po úspěšném výkonu byl čas na oficiální uzavření konference, kde se děkovalo všem účastníkům a hlavně profesorům. Den byl však zakončen italským a polským tancem.

V pátek se bohužel všichni rozjeli svým směrem, někdo letadlem, někdo autobusem.

Velké díky patří profesorkám a organizátorkám projektu Hance Štufkové a Lence Pavelkové, ale taky 24 českým studentům zapojených do projektu.

Foto: Ondřej Luks