Střípky z gymnázia

,

V neděli 12. května proběhlo na Výstavišti v Holešovicích v Praze celorepublikové kolo Robosoutěže. Bylo určeno pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Finále bylo pořádáno v rámci festivalu Maker Faire. Z Gymnázia Příbram vyrazil soutěžit Lukáš Koma (kvarta) jako tým Kraken. Soutěžící měli za úkol naprogramovat a postavit robota tak, […]

Střípky z gymnázia

,

V úterý 27. března se na Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburku konalo krajské kolo olympiády ve francouzského jazyce. V něm si 13 studentů z různých škol poměřilo své schopnosti. Gymnázium Příbram reprezentoval Petr Hegedűs (septima). Soutěž měla dvě části, a to písemnou, kde studenti měli porozumět textu, a ústní, ve které popisovali obrázek a mluvili […]

Střípky z gymnázia

,

Prohloubit své znalosti o knihovnách a poznat českou literaturu nejen z lavic. Za tímto účelem se 29. února třídy 3.S, 1.C a 12. března třídy 1.A, 1.B a kvinta vydaly do Prahy. Každá třída v jiném časovém rozmezí navštívila Anežský klášter a Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. V knihovně se studenti rozdělili do dvou skupin. […]

Střípky z gymnázia

,

Na gymnáziu nechyběla ani letos olympiáda z českého jazyka. Ta je rozdělena do dvou kategorií. Do první kategorie spadaly třídy tercie s kvartou a do druhé patřili studenti vyššího gymnázia. V okresním kole se potom objeví první tři z každé kategorie. Školní kolo se konalo 30. listopadu v jídelně budovy Legionářů. Letos se zúčastnilo z obou […]

Střípky z gymnázia

,

Tradiční halloweenská přehlídka masek se uskutečnila v úterý 31. října. V budově Legionářů se o velké přestávce studenti sešli v prvním patře a představili své kostýmy spolužákům i porotě. Akci pořádal školní parlament. V porotě zasedl pan učitel Václav Kovařík, paní učitelky Lucie Albrechtová a Alena Cankařová a paní knihovnice Petra Kašparová. Masky získaly pořadové číslo a pak se […]