Střípky z gymnázia

Toulky Prahou opět po letech

,

V dřívějších letech bývalo tradicí, že se třídy maturantů v rámci výuky angličtiny vydávaly na jednodenní exkurze do Prahy. Cílem bylo získat a upevnit si slovní zásobu a faktické informace pro jednu z maturitních otázek, jejímž tématem je právě naše hlavní město. V letošním školním roce na tuto tradici navázaly paní učitelky Milena Hrabíková a Aneta Šlemendová, které na toulky Prahou v angličtině na konci září vyvezly třídu oktávu. Studenti si ve skupinách připravili zajímavosti o nejznámějších pamětihodnostech a jako průvodci s nimi seznámili své spolužáky. Společně se všichni podívali například k Pražskému hradu, Národnímu divadlu, na Staroměstské náměstí nebo k Obecnímu domu.