Střípky z gymnázia

Vánoční Vídeň

,

13. prosince se uskutečnil zájezd do Vídně, především po památkách a na vánoční trhy. Zájemci vyráželi už v půl šesté od školy a za pět hodin dorazili do Vídně. První kroky vedly do Schönbrunnu, barokního zámku, který je spojován například s Marií Terezií. Ta jej užívala jako letní sídlo. Před samotným Schönbrunnem vládla vánoční atmosféra díky trhům. Po dvou hodinách všichni opět nastoupili do autobusu a přesunuli k další pamětihodnosti.

Hofburg, další významná stavba, která stojí za zmínění. Dříve sloužila jako sídlo císařů, dnes je to hlavně turisticky navštěvované místo. Prohlídka jeho interiéru sice nebyla na seznamu, ale stručný výklad průvodců bohatě stačil.  Z dálky byla k vidění také socha Marie Terezie sedící na trůně, obklopena jezdeckými sochami čtyř vojevůdců Dauna, Laudona, Trauna a Khevenhüllera. Cestou se skupinka zastavovala a vyprávěla si i o dalších zajímavostech Vídně.

A to nebylo všechno, pak následoval volný program. Bylo na každém, jestli navštíví vánoční trhy, nebo zavítá do kavárny na vyhlášenou vídeňskou kávu a ochutná Sachrův dort.