Střípky z gymnázia

Tisk ochranných štítů: poděkování

,

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří darovali materiál na výrobu ochranných štítů v průběhu boje s nákazou koronavirem. Mezi dárci byli naši bývalí studenti, rodiče našich studentů, RC fyziky i lidé, kteří s naší školou nemají nic společného. Díky materiálu, který jste darovali škole (filamenty, průhledné fólie, pruženka), bylo možné na školní 3D tiskárně vyrobit 620 ks ochranných štítů. 3D tiskárna od Průši prošla krutým zatěžovacím testem, ve kterém obstála. Tiskla ve dne v noci celkem cca 2 měsíce bez jediné poruchy. Tyto štíty v době jejich nedostatku pomohly mnoha lidem, kteří za nás bojovali v první linii. Štíty byly dodávány např. na ARO, infekční oddělení a dětské oddělení příbramské nemocnice, lékařům 3. polikliniky Příbram, obvodním lékařům v Příbrami, nemocnici v Sedlčanech, Hořovicích, Písku, Motole a na Vinohradech, domovům důchodců, pečovatelské službě a mnoha dalším. Něco málo materiálu nám zbylo. Pokud nepřijde 2. vlna (v což všichni jistě doufáme), bude materiál využit ve škole ke vzdělávacím účelům. Děkujeme i dalším lidem, kteří s námi spolupracovali na výrobě a rozvozu ochranných štítů. Je krásné, když si lidé dokáží v takovýchto vypjatých obdobích pomáhat.

Všem přeji pevné zdraví a pomáhejme si i nadále.