Střípky z gymnázia

Do světa robotů moderně

,

Naše robotické nadšence čeká na začátku školního roku překvapení, které jim připravil pan Aleš Barášek ve spolupráci s panem Václavem Benešem. Pan Barášek zakoupil a dal studentům naší školy k dispozici licenci programovacího jazyka RobotC a „Virtuálního světa“ pro testování robotů. Tento software umožňuje programovat Lego roboty nejen v programovacím jazyce C++, ale i v „přirozeném jazyce“, což programování robota velmi zjednodušuje. Navíc je možné vytvořený program otestovat na virtuálním robotovi, který se pohybuje ve virtuálním světě.

Poskytnutý software budeme využívat nejen při práci v robokroužku a při soutěžích, ale i ve výuce např. volitelného předmětu Programování a robotika. Nabízí se i možnost jeho využití v předmětech Digitální technologie a Seminář informačních technologií.

Chtěli bychom panu Baráškovi poděkovat za tento sponzorský dar, který umožní našim studentům udělat další krok do světa robotů.