Střípky z gymnázia

Studenti si přišli pro „Sprachdiplomy“

,

V pátek 12. března se 9 žáků Gymnázia Příbram rozhodlo složit si zkoušky ÖSD, celým názevem Österreichisches Sprachdiplom. Tyto zkoušky, které ověřují jejich znalost německého jazyka, skládali ve třech kategoriích: B1, B2 a C1.

Test se sám o sobě skládá ze 4  částí: poslech, porozumnění textu psanému i mluvenému a písemný projev. Jazykové certifikáty usnadňují získat studium či práci v zahraničí. V některých německy mluvících zemích je certifikát podmínkou pro získání občanství.

Teď už nezbývá nic jiného než doufat, že se i tato skupina studentů připojí k držitelům certifikátu jak u nás na škole, tak i kdekoliv jinde.