Střípky z gymnázia

Studenti proměnili třídu v renesanční divadlo

,

Studenti 3.S a 1.C se v rámci hodin českého jazyka věnovali renesančním tragédiím, komediím a obecně divadlu. Při této příležitosti pro ně byla připravena skupinová práce, aby mohli získat nové vědomosti zase trochu jinak.

Studenti se nejprve rozdělili do skupin po čtyřech a každé skupině bylo přiděleno jedno literární dílo. O něm a jeho autorovi si měli nejprve zjistit zajímavé informace a ty představit třídě. Každá ze skupin k tomu pak musela vytvořit tematicky dobový frontispis, tedy úvodní stranu knihy, a v neposlední řadě herecky ztvárnit libovolnou část děje přiřazeného díla v krátké divadelní dramatizaci. Během dvou vyučovacích hodin si tedy sami rozvrhli čas, zjišťovali informace, kreslili, psali scénáře, připravovali rekvizity, vymýšleli kostýmy a celkově se snažili, aby jejich úsilí vedlo ke zdárnému výsledku.

Jakmile všichni dokončili své práce, přišla na řadu prezentace před třídou. Pro navození atmosféry renesančního divadla složili gymnazisté lavice a židle do půlkruhu po obvodu třídy. Rozsazení diváků odpovídalo tehdejším zvykům, studenti tedy seděli i na zemi před pódiem. Dvě místa v čele pak nechali symbolicky volná pro krále a královnu. Stejně jako tomu bylo i v tehdejších dobách, ani tentokrát žádný král s královnou nedorazili. Ukázalo se, že takto sestavené hlediště má výhodu v tom, že diváci jsou mnohem blíže hercům a mohou si tím pádem užít neobvyklý divadelní zážitek.

Skupiny postupně představovaly spolužákům jednotlivá díla. Jednalo se o tato: Božská komedie, Gargantua a Pantagruel, Utopie, Ovčí pramen, Hamlet a Zkrocení zlé ženy.

„My jsme měli zadanou hru Hamlet. V úvodu jsme se spolužákům snažili vysvětlit, čím jsou charakteristické Shakespearovy tragédie a uvedli jsme také několik dalších příkladů z jeho tvorby. Následně přišla na řadu dramatizace, já jsem ztvárňovala Hamleta. Vybrali jsme jen pár důležitých scén, aby celá třída pochopila hlavní zápletku. Sice s tím bylo hodně práce, ale bavilo mě to,“  hodnotí uplynulé hodiny českého jazyka Eliška Pavlová z 1.C.

Na závěr se žáci bavili o tom, co by mohli do budoucna v jednotlivých výstupech zlepšit. Vyrobené frontispisy si vystaví na třídní nástěnky, aby jim mohly dělat radost ještě pár týdnů.