Střípky z gymnázia

Škola, základ života

,

V úterý 27. září se konal Den divadla s tématem Škola, základ života. Studenti z pracoviště v Balbínově ulici znovu předvedli svá divadelní představení v Divadle A. Dvořáka. Poprvé tak učinili již na konci minulého školního roku, kdy je zahráli pro veřejnost. Tentokrát se na ně přišli podívat žáci základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií z Příbrami a okolí. Svatohorská tradice se tak naplnila již po třinácté.

Celou akci moderovali absolventi Gymnázia pod Svatou Horou Jakub Tesárek v roli Jana Amose Komenského a Tobiáš Luft v roli učitele dějepisu. Každá vystupující třída si vylosovala knihu a zároveň způsob, jakým ji má ztvárnit. To přispělo k různorodosti. Ke zhlédnutí tak byly odlišné dramatické útvary, například balet, groteska, opereta či muzikál. Společným prvkem bylo téma škola a ukázaní komických i dramatických situací, které se v ní denně odehrávají.

Scénář, výrobu kulis a kostýmů, zvuk i celkovou organizaci představení měly všechny třídy na starosti samy. Studenti tak mohli zlepšit vzájemnou spolupráci, využít dovednosti i kreativitu a zároveň museli přijmout odpovědnost za své výstupy.

Po přestávce předvedli žáci Základní umělecké školy Antonína Dvořáka komediální scénku, která nabízela pohled do zákulisí práce provozních zaměstnanců ve školách.

Pilná příprava nakonec vedla k vydařeným vystoupením, která diváky pobavila i poučila.

Foto: Vratislav Kocurek