Střípky z gymnázia

Maturanti už mají za sebou písemné práce z jazyků

,

Studenti závěrečného ročníku psali těsně před velikonočními prázdninami písemné maturitní zkoušky.

V pondělí 11. dubna čekala na studenty písemná práce z českého jazyka. Maturanti psali sloh, na který měli 110 minut. Studenti měli na výběr z pěti témat. Ta z návrhů členů předmětové komise českého jazyka vybrala ředitelka školy. Mohli tak psát vypravování, úvahu, charakteristiku postavy, reportáž nebo volný slohový útvar.

V úterý a středu 12. a 13. dubna se konaly písemné maturitní zkoušky z cizích jazyků. Maturanti měli na výběr celkem ze čtyř jazyků – anglického, německého, francouzského a ruského. Maturanti, kteří dříve získali některý z uznávaných mezinárodních jazykových certifikátů, nemusí písemnou maturitní zkoušku z cizího jazyka absolvovat.

Maturitní zkoušky mají ještě svoji státní část (didaktický test) a ústní část; oboje bude probíhat v květnu.