Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 4. prosince odjela skupina studentů na druhý krok do nového světa do pražského Rudolfina – jinými slovy na druhý koncert klasické hudby spojený s rozborem prezentovaných skladeb v rámci projektu Čtyři kroky do nového světa. Tentokrát byl na programu Koncert pro klavír a orchestr b moll od Petra Iljiče Čajkovského. Koncert dirigoval jako […]

Střípky z gymnázia

,

Tradiční série koncertů klasické hudby s výkladem pro školy Čtyři kroky do nového světa započala pro tento školní rok 30. září v deset hodin v Rudolfinu. Prvním koncertem byly vlastně hned čtyři koncerty –  Vivaldiho Čtvero ročních dob. Po úvodním zahvízdání začátku Jara se rozběhlo rozebírání prvního z koncertů, který poté Studentská filharmonie přehrála celý. […]

Střípky z gymnázia

,

6. května vyrazila skupina studentů na poslední, čtvrtý krok do nového světa v tomto školním roce – tedy poslední z cyklu koncertů klasické hudby v rámci stejnojmenného projektu, kterého se gymnázium účastní už řadu let. Studenti spolu s paní profesorkami Blankou Svobodovou a Miloslavou  Šmolíkovou měli slyšet tento den Novosvětskou symfonii od Antonína Dvořáka. Koncert […]

Střípky z gymnázia

,

Za krásného jarního slunného počasí jsme se čtyřicítkou studentů vypravili do pražského Rudolfina na již 3. koncert z cyklu Čtyři kroky do Nového světa. V podání Pražské studentské filharmonie jsme zde vyslechli Patetickou symfonii Petra Iljiče Čajkovského pod taktovkou mladého dirigenta Marka Ivanoviče a s průvodním slovem muzikologa Petra Kadlece. V průběhu první poloviny koncertu jsme byli vtaženi do velice […]

Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 12. prosince vyjela skupina studentů pod vedením Mgr. Blanky Svobodové a Mgr. Miloslavy Šmolíkové v tomto roce už na druhý koncert z cyklu Čtyři kroky do nového světa. Koncert se konal stejně jako minule ve Dvořákově síni pražského Rudolfina, ale tentokrát se nejednalo o Mozartovy skladby, nýbrž o skladbu Felixe Mendelssohna Bartoldiho – Italskou symfonii. […]

Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 7. listopadu se v Praze konal první koncert z letošního cyklu Čtyři kroky do nového světa. I tentokrát se koncertu zúčastnilo přes čtyřicet studentů Gymnázia Příbram za doprovodu paní profesorek Svobodové a Šmolíkové. Letos se koncert nekonal v kostele sv. Šimona a Judy, ale po letech opět v Dvořákově síni pražského Rudolfina. Česká studentská filharmonie pod taktovkou […]

Střípky z gymnázia

,

23. 4. 2013 se žáci s hlubším zájmem o hudbu zúčastnili v kostele sv. Šimona a Judy v Praze v tomto školním roce posledního koncertu z cyklu Čtyři kroky do nového světa. Tentokrát byla na programu Sedmá symfonie Ludwiga van Beethovena. Skladba byla podrobně vysvětlena dirigentem Markem Ivanovičem a komentátorem Petrem Kadlecem. Dílo představil Symfonický orchestr hl. […]

Střípky z gymnázia

,

18. března navštívili studenti gymnázia s hlubším zájmem o vážnou hudbu třetí koncert z cyklu Čtyři kroky do nového světa. Tentokrát zazněla Symfonie č. 5 c moll – Osudová  Ludwiga van Beethovena. Dirigent a komentátor si pro posluchače připravili zajímavou hádanku – které nástroje se postupně přidávají? Změnou proti předchozím koncertům byl interpret – tentokrát to […]

Střípky z gymnázia

,

V úterý 20. listopadu se uskutečnil v Praze už druhý koncert z cyklu Čtyři kroky do nového světa. I tentokrát se ho zúčastnilo přibližně 40 studentů Gymnázia Příbram za doprovodu paní profesorek Svobodové a Šmolíkové. Koncert se jako vždy konal v kostele sv. Šimona a Judy, nádherné barokní stavbě se skvělou akustikou. Všechny skladby nacvičil Symfonický orchestr […]

Střípky z gymnázia

,

Studenti přihlášení do projektu Čtyři kroky do Nového světa se ve čtvrtek 2. prosince vypravili na druhý letošní koncert. Jako minule se konal v kostele sv. Šimona a Judy na Starém městě pražském. Tentokrát si studenti vyslechli skladbu Stabat mater- v překladu Stála matka pod křížem, pojednávající o utrpení panny Marie, když ukřižovali jejího syna […]