Střípky z gymnázia

Poslední krok za Štěstěnou

,

Letošní cyklus koncertů Čtyři kroky do Nového světa byl zakončen ve velkolepém stylu. Závěrečnou skladbou byla totiž světoznámá kantáta Carmina Burana německého skladatele Carla Orffa. Pražská studentská filharmonie jako vždy zajišťovala hudbu, tentokrát ji doprovázel obrovský sbor složený z mnoha těles z celé České republiky a třemi sólisty.  Kantáta vychází se středověkých satirických textů a  je rozdělena na několik částí – o štěstěně, milostné písně, pijácké písně, písně o jaru. Každá část byla vtipně rozebrána a analyzována. Publikum dostalo i možnost si některé části zazpívat a chopilo se jí na plné hlasivky. Neutuchající popularitu jak Carmina Burana, tak i Čtyř kroků dokázal dlouhý potlesk ve stoje, který naplnil Rudolfinum po posledním O Fortuna.