Střípky z gymnázia

Konec světa v hudbě

,

Už podruhé za letošní rok se gymnazisté vydali do Rudolfina na koncert z cyklu Čtyři kroky do Nového světa. Tentokrát na Mozartovo Requiem. Poslední dílo legendárního skladatele jim zahrála Česká studentská filharmonie vedená Markem Ivanovićem. Hlasový doprovod zajišťoval Pražský filharmonický sbor a čtyři sólisté.

V první části koncertu posluchači dostali výklad k jednotlivým částem skladby doprovázený jejími úseky. Poučeni byli o historii a mínění Requiem. Dozvěděli se tak, že některé byly dokončeny až po Mozartově smrti a poslechli si pokusy různých skladatelů o jejich dokončení. V hlavě jim výklad doprovázený hudbou vytvořil obraz konce světa, který Requiem popisuje. To vše bylo doprovázeno různými muzickými experimenty, samozřejmě s účastí publika. To si spolu se sborem zazpívalo část Rex tremendae a ústně doprovázelo i orchestr. Druhá část byla bez výkladu, a všichni si tak mohli bez přerušování vychutnat slavné dílo.

Představení nebavilo jenom diváky, ale i účinkující. To je jenom dobře pro další Kroky, kterými budou Bachovy Matoušovy pašije v dubnu a Orffova Carmina Burana v červnu.

Foto: www.ceskafilharmonie.cz