Střípky z gymnázia

Starosta zavítal na gymnázium

,

Ve středu 22. dubna poctil školu svou návštěvou starosta Příbrami Ing. Jindřich Vařeka, doprovázený tiskovou mluvčí města Pavlínou Svobodovou. Prohlédli si školu a zavítali především do odborných učeben. Tady se také zapojili do diskuze se studenty společenskovědních seminářů a semináře regionální geografie. Studenty zajímaly aktuální otázky, které příbramská radnice řeší, a ptali se třeba také na témata související s dotační politikou. Hosté si prohlédli i sportovní areál gymnázia a navštívili školní knihovnu. Na závěr své návštěvy zavítali do redakce GymTV, kde proběhlo setkání s redaktory školní televize.