Střípky z gymnázia

Lékařem v Ghaně

,

Ghana – země klidu a lehké euforie ze života, bez jakéhokoli spěchu a stresu. Právě tato země se stala cílem bývalého studenta gymnázia Ondřeje Ježka. Ondřej, student lékařské fakulty Univerzity Karlovy, dostal možnost se v rámci výměnného programu dostat právě sem a poznávat tamní zvyklosti místních mediků. A naše gymnázium zase dostalo možnost Ondřeje pozvat na půdu školy, z iniciativy Mgr. Miloslavy Šmolíkové, a umožnit studentům vychutnat si alespoň přetlumočeně chvíle z jeho cest, ve formě poutavé přednášky.

Přednáška byla co se týče jednotlivých témat opravdu bohatá. Studenti měli možnost se seznámit jak se zážitky z „místa činu“, kde Ondřej trávil nejvíce času, tedy z místní nemocnice, ale i z každodenního života, od úsměvných krizových situací na koleji, kde byl Ondřej ubytován, až po zážitky s ghanskými obyvateli přímo na ulicích. Mluvené slovo doprovázela projekce fotografií pořízených během pobytu. Mezi posluchači během Ondřejovy prezentace kolovaly brožurky, dokumenty a suvenýry z místních tržnic – malby, vyřezávané sošky atp.

Celou přednášku zakončovala beseda, kdy studenti dostali možnost klást Ondřejovi nejrůznější dotazy. Padaly otázky jak na téma samotné cesty do Ghany a všech nutných opatření kolem ní, tak na schopnost dorozumívání se s místními obyvateli, ale také na tamní poměry obyvatel, např. otázka vzdělanosti, informovanost obyvatel o zdravotní prevenci a zdravotní péči, atd.

I když přednáška měla jen omezený čas, bylo naprosto zřejmé, že i tak vzbudila veliký ohlas, a snad možná i v některých z nás jistou motivaci – z hodiny a půl se akce protáhla na hodiny tři. Kdo ví, třeba se za pár let objeví další odvážlivec toužící po dobrodružství v cizích končinách a bude o něm moci v prostorách gymnázia vyprávět našim následovníkům.