Střípky z gymnázia

Skřítci provedli tercii Křivoklátskem

,

V pondělí 17. června třída tercie z Gymnázia Příbram pod vedením  Mgr. Bedřicha Rotha a Mgr. Božetěcha Burdy odjela vlakem na dějepisno-zeměpisno-biologický kurz do Křivoklátu, kde pobyla až do čtvrtka 20. června. Smyslem tohoto čtyřdenního kurzu bylo seznámit studenty s CHKO Křivoklátsko, se zdejší přírodou, památkami a dalšími zajímavostmi. Hned po příjezdu byli studenti rozřazeni do skupin po třech až čtyřech. Každé družstvo neslo jméno některého z trpaslíků. Odpoledne se všichni vydali do lesa. Prvním úkolem bylo najít v blízkosti cesty 25 otázek týkajících se přírody a odpovědět na ně. V následující hře si studenti mohli vyzkoušet svůj cit pro barvy. V třetí části byly úkoly podobné jako v té  první, tentokrát se týkaly rostlin a živočichů. Všechny odpovědi byly bodovány.

V úterý zamířili studenti do nedalekého Rakovníka. Nejdříve si prohlédli město, splnili několik úkolů a pak se osvěžili v plaveckém bazénu.

Ve středu zavítali do obce Skryje, kde si nejprve prohlédli zajímavě členitý potok, a někteří odvážlivci se dokonce v jeho ledové vodě s chutí vykoupali. Zajímavou atrakcí bylo zdolávání přírodní překážek.  Pak získali studenti zajímavé informace v památníku Joachima Barranda o době třetihor i nedávné historii zdejšího kraje, měli možnost zhlédnout nalezené schránky trilobitů a soukromé sbírky některých paleontologů. Inspirováni návštěvou muzea se pak sami na chvíli proměnili v paleontology a hledali v kamenech trilobity. Po návratu do Křivoklátu i přes vyčerpávající vedro zmobilizovali účastníci kurzu zbytek svých sil k poznání hradu Křivoklát. Byli odměněni krásnými výhledy do okolí z hradní věže, prošli si hradby a zahradu. Večer pak splnili ještě několik úkolů, které jim nachystal křivoklátský skřítek.

Ve čtvrtek na žáky čekalo už závěrečné vyhodnocení pobytu a odjezd vlakem zpátky  domů.