Střípky z gymnázia

Sextáni uspořádali mezinárodní konferenci

,

Část studentů třídy sexty se pod pedagogickým dohledem paní profesorky Marcely Haškové zúčastnila 15. listopadu tzv. simulační hry. Studenti si zahráli na vrcholnou politiku, kde hlavy států, jako byly USA, Čína, Česká republika nebo Rusko diskutovaly o znečištění ovzduší, emisích oxidu uhličitého a řešení těchto problémů. Simulační hra spočívala v rozdělení studentů na tři skupiny: vědce, politiky a novináře. Účastníci hry měli za úkol sehrát mezinárodní konferenci o globálním oteplování. Každý zastával názor, který mu byl dle scénáře přidělen a zúčastnění měli jednu vyučovací hodinu na přípravu. K dispozici jim byly jak slovníky, tak rady pedagogů, ale hlavním účelem hry byla improvizace a schopnost okamžitě reagovat, což se studentům velmi dařilo. Po přednášce každého z vědců a politiků, jaký zastávají k danému tématu názor, se rozvinula diskuse, ve které se měly obě strany dohodnout na závěrečné zprávě pro tisk. Tudíž museli diskutovat, co je pro každou stranu přínosné a přijatelné a co naopak. Novinářská část třídy měla poté za úkol zpracovat dva články. Jeden z rozhovoru s předsedou – Terezou Lipovskou – o účelu a cílech meetingu a druhý jako závěrečnou zprávu o celkové konferenci. Cílem bylo zjistit, jak moc jsou studenti schopni použít angličtinu v praxi, mimo učebnicové příklady a jak jsou schopni zapojit se do diskuse. A všichni se přesvědčili, že to pro ně není problém. Takovéto mírové konference by obstály i před světovými médii a výsledek by potěšil i představitele Evropské Unie.

Organizátoři  byli s prací a zapojením studentů  spokojeni, neboť nemuseli vůbec zasahovat do průběhu a vše se odehrávalo podle jejich plánu. Spokojeni jsou určitě i sextáni, kteří mezi sebou dokázali debatovat na odborné téma nepřetržitě jednu hodinu v angličtině. Na úspěšný výsledek simulační hry může být pyšná i Mgr. Marcela Hašková, která tuto akci pro svoji skupinu zajistila.

Veronika Humhalová

Join the discussion