Střípky z gymnázia

,

Kateřina Burdová, studentka 3. ročníku ekonomie, se podělila o své znalosti a zkušenosti z oboru se studenty septimy a 3.B, kteří právě v tomto pololetí ekonomii probírají v rámci základů společenských věd. S těmito návraty bývalých studentů máme velmi dobré zkušenosti, zároveň jsme pyšní na naše absolventy, kteří své vědomosti dokáží uplatnit v praxi a […]

Střípky z gymnázia

,

Po několika letech se do Příbrami vrátila výstava Hry a klamy. Exponáty jsou zapůjčené z IQ parku Liberec. Od pondělí do středy se minulý týden v Ernestinu za doprovodu Mgr. Štěpánky Očenáškové a dalších vyučujících vystřídali studenti primy, tercie a kvarty, aby se hravou formou přiblížili k fyzice a dalším přírodním vědám. Na více než šedesáti exponátech […]

Střípky z gymnázia

,

Ve středu 14. února se na gymnáziu konalo školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce. Během ní si své schopnosti poměřilo několik desítek studentů francouzštiny, a to ve dvou kolech. To první bylo zaměřeno na poslech, zatímco ve druhém, kam v každé ze tří kategorií postoupili nejúspěšnější tři účastníci prvního kola, už na soutěžící čekala […]

Střípky z gymnázia

,

Třídy 1.A a 1.C se v neděli vrátily z lyžařského kurzu v Krkonoších unavené, ale plné čerstvých zážitků. Jejich týden na horách jim vyšel co do programu i do počasí. Na Vébrových boudách strávili prváci týden na sjezdovkách i běžeckých tratích: dopolední a odpolední program na sněhu a večerní společně pod střechou, vše pod vedením […]

Střípky z gymnázia

,

S prvním místem v jedné kategorii a třetím v druhé se vrátili studenti nižšího gymnázia z okresního kola konverzační soutěže v angličtině. Sekundán Daniel Šmatlák nenašel v kategorii I.B mezi reprezentanty dalších osmiletých gymnázií v okrese konkurenci a zvítězil. Adéla Jeníková (tercie) v kategorii II.B obsadila třetí příčku. Okresní kolo kategorií základních škol a nižších […]

Střípky z gymnázia

,

Gymnázium Příbram, Legionářů je čerstvě Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Prestižní titul získalo díky dlouhodobé spolupráci, kterou teď bude moci ještě více rozvíjet. Vysoká škola si podle slov svých zástupců „je dobře vědoma potřeby úzké spolupráce mezi fakultou a školami. Vybraným, mimořádně kvalitním, středním školám proto propůjčuje titul ‚fakultní škola‘“. V praxi to třeba znamená […]

Střípky z gymnázia

,

První dva únorové čtvrtky probíhala školní kola biologické olympiády. 1. února se předvedlo nižší gymnázium a 8. února vyšší gymnázium. Jako každý rok se soutěžilo o nejlepší znalosti v teoretické a praktické části a poznávačce. Ty prokázali za kategorii D (prima, sekunda) na 1. místě Barbora Stachová, na druhém Barbora Kratochvilová a na třetím Alžběta Dvořáková […]

Střípky z gymnázia

,

Po školním kole v češtinářské olympiádě, které proběhlo 21. listopadu, postoupili dva nejlepší řešitelé z každé kategorie do kola okresního. Za nižší kategorii (I.) z prvního místa Hana Kopecká (tercie), z druhého Monika Weisheitlová (kvarta) v konkurenci dalších 31 soutěžících z původních 374, kteří se zúčastnili školních kol. Kategorii vyšší (II.) reprezentovaly Marie Kortusová (septima) […]

Střípky z gymnázia

,

Studenti gymnázia 1. února navštívili Divadlo Antonína Dvořáka, kde se hrála divadelní hra Ženitba. Tuto komedii napsal  Nikolaj Vasiljevič Gogol, v příbramském divadle se realizace ujal Viktor Polesný.  Pokud jste si někdy kladli otázku: „Vdám/ožením se vůbec někdy?“ odpověď je jasná. Najměte si dohazovačku a všechny vaše problémy se vyřeší. A když vám dohazovačka Tekla najde ženichů […]

Střípky z gymnázia

,

V úterý 30. ledna zorganizovala příbramská nemocnice pro zájemce o studium medicínských oborů prohlídku areálu 1. Toho se zúčastnila také třicítka gymnazistů. Nejdříve byla studentům v krátkosti představena historie nemocnice. Toho se zhostila manažerka pro ošetřovatelskou péči Mgr. Ivana Králíčková, DiS., MHA a specialista pro styk s veřejností Bc. Martin Janota. Poté se slova ujali […]