Střípky z gymnázia

Rodiče už podruhé v redakci

,

Rodiče současných členů GymTV už podruhé navštívili školní televizi. Na letošní ročník, který proběhl ve středu 12. června, dorazily rekordní tři desítky rodičů. Akci loni vymyslela šéfredaktorka Magdaléna Studená, která je i autorkou podobného vzdělávacího projektu pro gymnazisty z prvního ročníku – Prváci v redakci.

O všech činnostech, kterým se školní televize věnuje, mluvila v redakci Magdaléna Studená. Rodičům mimo jiné představila televizní zpravodajství, projekty, které GymTV vytvořila nebo na kterých se podílí, i financování školní televize. Ve studiu si rodiče mohli zkusit práci moderátora. Tereza Jiráková a Sofie Pazlarová jim představily čtecí zařízení. To je pro moderátory nenahraditelná pomůcka. Díky ní se totiž svůj text nemusí učit nazpaměť. Rodiče si vyzkoušeli i tzv. klíčování. Jde o techniku, při které se zelené pozadí za moderátorem nahradí počítačovou grafikou. To se využívá nejen ve zpravodajství, ale i ve filmech. V prostorách jídelny představili Tomáš Čechura, Petr Hegedűs a Fatima Dieng techniku, kterou školní televize využívá k natáčení nejen přímých přenosů. Rodičům mimo jiné ukázali i lanovku, která dokáže vytvořit zajímavé záběry z výšky. Rodiče si také pod jejich vedením zkusili co nejrychleji připravit techniku, která je zapotřebí k natočení reportáže. Na stanovišti u Natálie Novotné a Markéty Šamonilové museli rodiče hádat, k čemu slouží příslušné předměty. Každý z nich je nedílnou součástí natáčení reportáží nebo přípravy přímých přenosů. Na jednom z dalších stanovišť dostali rodiče za úkol přiřadit členy redakce na fotce k jejich jménům. Správnost kontrolovali Tereza Žáková, Matěj Hora a Jakub Brynda.

Eliška Hájková a Štěpán Švagr se zaměřili na webové zpravodajství. Rodičům ukázali, jak se píše článek, a vysvětlili jim, jak se liší od vypravování. S rodiči se podívali i na nejrůznější pravopisné, gramatické i stylistické chyby, které se v článcích objevují. Pod vedením Adiny Kazdové, Alžběty Neporové a Jany Komárkové naopak rodiče zjistili, jak vzniká scénář k reportážím, a dozvěděli se, co je synchron a odhláška. Magda Neporová, Martin Hummel a David Hora představili přípravu reportáže z druhé strany – z pohledu kamery. Rodičům názorně ukázali, jak se točí rozhovory a stand-upy, a také jim vysvětlili, co je celek, polocelek a detail.

Rodiče zjistili, co obnáší příprava televizního i webového zpravodajství, a sami viděli, jak je práce ve školní televizi různorodá.