Střípky z gymnázia

Republikové finále v astronomii

,

Astronomická olympiáda tento školní rok vyvrcholila republikovým finále, v němž měla naše škola dvojí zastoupení.

David Bálek ze septimy potvrdil svou dlouhodobou dominanci v tomto oboru a vybojoval v Opavě 2. místo. Znamená to pro něj účast na týdenním soustředění výběru reprezentantů ČR a následná mezinárodní soutěž v Gruzii.

V kategorii základních škol a nižších gymnázií obsadil Martin Hrubec z kvarty 7. místo. Klání proběhlo v Planetáriu Praha a skládalo se z praktické části poznávání vesmírných objektů, početních úloh a všeobecného kvízu o vesmíru.

Oběma studentům blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů na poli astronomie.