Střípky z gymnázia

Prváci v Anežském klášteře

,

21. listopadu se třídy 1.C a kvinta pod pedagogickým dozorem Mgr. Václavy Reissmüllerové, Mgr. Blanky Svobodové a Mgr. Ondřeje Kopáčka zúčastnili historicko-jazykové exkurze do Anežského kláštera v Praze.

Ještě při pěší cestě do tamního kláštera se studenti mohli projít po Královské cestě nebo vidět údajně nejstarší dům Prahy. Samotný výklad byl zaměřen na téma Bible. Zde v nejstarším klášteře Prahy je uloženo velké množství cenných relikvií (madony, ikony, obrazy) a ve velkém počtu případů se jedná o originály.

Studenti 1.C a kvinty si svůj první společný výlet užili a odnesli si z něj mnoho poučného i zábavného. Za týden čeká stejná exkurze jejich spolužáky z 1.A a 1.B.