Střípky z gymnázia

Kdo jsou nové tváře

,

Od letošního školního roku se budou studenti na gymnáziu setkávat s novými tvářemi v pedagogickém sboru. Změny se týkají především některých jazyků, estetické výchovy a matematiky.

Na gymnázium se po pětileté mateřské dovolené vrací Mgr. Michaela Kocourová (MAT-BIO), kterou si absolventi budou pamatovat ještě pod jménem Veselá. Je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a těšit se na ni mohou mimo jiné (ale zejména) primáni, kde bude učit oba předměty a navíc výchovu ke zdraví.

Svým způsobem se na gymnázium vrací i Mgr. Libuše Fořtová. Je totiž stejně jako Mgr. Michaela Kocourová absolventkou této školy. Vystudovala německý a francouzský jazyk a filozofii a vyučovat bude oba jazyky.

Sekci estetické výchovy posílí BcA. Veronika Šimková, která vystudovala Fakultu umění a designu Ladislava Sutnara na Západočeské univerzitě v Plzni. Je absolventkou oboru keramický design a bude vyučovat výtvarnou výchovu.

Poslední novou tváří, která ale ve škole bude působit až od druhého týdne v září, je Mgr. Jitka Cikánová. Ta bude na nižším stupni vyučovat občanskou nauku.