Střípky z gymnázia

Pro certifikát na gymnázium

,

S novým školním rokem se rozjíždějí tradiční akce a kroužky. Jednou z těch osvědčených je možnost přímo ve škole skládat mezinárodní jazykové certifikáty. Ty anglické (First Certificate in English – FCE a Cambridge Advanced English – CAE) už dokonce znají svůj časový harmonogram. Alespoň ve verzi nanečisto. Tak zvané „pre-testing“ se bude konat 14. října od 9 hodin a studenti, ale i veřejnost si tyto zkušební testy FCE na úrovni B2 Evropského referenčního rámce mohou vyzkoušet zdarma. Stačí se co nejdříve zaregistrovat u garantky těchto zkoušek ve škole Mgr. Mileny Hrabíkové. Ta také organizuje přípravný kurz, který začne 16. září a bude probíhat vždy v úterý od 14:40 ve třídě tercii. Cena kurzu je cca 700,- Kč; přesná částka bude stanovena podle počtu přihlášených.

Samotné ostré testy jsou pak plánovány na únor 2015. Maturanti tak většinou ještě do ukončení maturitní zkoušky obdrží certifikát, který jim může pomoci při přijímacím řízení na vysokou školu, při hledání zaměstnání či studiu v zahraničí. V loňském roce získalo tyto certifikáty více než 20 studentů, někteří dokonce certifikáty vyšší úrovně CAE.