Střípky z gymnázia

Příběhy našich sousedů dopsaly další kapitolu

,

Aula Waldorfské školy Příbram hostila ve středu 15. června závěrečnou prezentaci projektu Příběhy našich sousedů. Sešla se tak pětice týmů z příbramských a okolních škol a spolu s nimi porotci, organizátoři, hosté, diváci a v neposlední řadě také pamětníci. Studenti zde už potřetí prezentovali výsledky své práce, která spočívala ve zpracování silného lidského příběhu poznamenaného totalitním režimem. V průběhu roku se týmy setkávaly s pamětníky nebo jejich potomky a ti jim vypravovali své životní příběhy. Úkolem studentů pak bylo tyto příběhy s pomocí historických pramenů zpracovat do prezentace, videa, reportáže a dalších podobných výstupů. Ty pak s příslušným komentářem prezentovali právě ve středu v podvečer.

Mezi týmy mělo zastoupení i Gymnázium Příbram. David a Matěj Horovi a Štěpán Švagr z tercie pod vedením Mgr. Božetěcha Burdy zpracovali příběh Mileny Pelcnerové, jejíž život byl poznamenán událostí z roku 1944, kdy jejího otce zatklo gestapo. Další týmy reprezentovaly Waldorfskou školu Příbram, Základní školu Školní a Základní školu Milín.

O historii a jejím zpracování pohovořil v obsáhlém úvodu Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram, které je partnerem projektu a se kterým žáci při přípravě výstupů spolupracovali. Projekt představila také koordinátorka Magdaléna Sadravetzová. Dvoučlenná porota (Václav Trantina, historik, a Stanislava Vlková, zástupkyně ředitele ZŠ Obecnice) jednotlivé výstupy zhodnotila a okomentovala. Program zpestřilo také hudební vystoupení smyčcové skupiny FidliMidli, složené z gymnazistů Hany Slepičkové, Matyáše Paula a Hany Kopecké. Právě Hana Kopecká byla v roce 2018 jednou z účastnic prvního ročníku projektu. Programem provázela Magdaléna Studená, členka vítězného týmu z roku 2019. Gymnazisté se projektu zúčastňují každým rokem – loni to byla skupina z letošní kvinty.

Projekt Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum. Prostřednictvím výzkumné metody orální historie, která je založena na osobním svědectví vyprávěném pamětníky, seznamuje žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií s historií našeho národa.