Střípky z gymnázia

Historici se utkali ve školním kole

,

Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko) – od Cyrila a Metoděje po Jana Husa. Své znalosti na toto téma si prověřili studenti příbramského gymnázia dějepisnou olympiádou, která se konala 29. listopadu.

Žáci se rozdělili do dvou kategorií, podle nižšího a vyššího gymnázia. V I. kategorii zvítězil František Lomoz (kvarta) se 49 body. Hned za ním se umístil Jan Sochor (tercie) se 43,6 body a třetí místo obsadil Vojtěch Švenda (tercie) se 43,3 body.

V II. kategorii zvítězila Alžběta Farářová (2.B) s 53 body, hned za ní se umístil Martin Štufka (3.S) s 51,7 body a třetí místo obsadila Eliška Trunečková (sexta) s 51,5 body. Do okresního kola postupují Alžběta Farářová (2.B), Martin Štufka (3.S) a Eliška Trunečková (sexta).