Střípky z gymnázia

Evropští ředitelé a učitelé v Příbrami

,

V rámci tříleté spolupráce na projektu „Think Globally: European regions creatively meeting challenges of our time“ (Mysli globálně: evropské regiony kreativně čelí výzvám naší doby) uspořádal tým Erasmus+ projektové setkání učitelů na Gymnáziu Příbram. Schůzky se zúčastnilo 13 učitelů a 4 ředitelé z partnerských zemí Německa, Norska, Itálie a Polska. Přípravu celé akce měli na starost za Českou republiku učitelé Hana Štufková, Lenka Pavelková a Bedřich Roth.

Po slavnostním zahájení, které proběhlo v hudebním sále školy za účasti paní ředitelky Ivy Kadeřábkové, pana Petra Hrubého a GymBandu, se delegace odebrala na prohlídku školy pod vedením studentů projektu Erasmus+.  Učitelé měli možnost nahlédnout do výuky jazyků, ale také do výuky v nově vybavených učebnách biologie, chemie a fyziky.  V odpoledních hodinách si celá delegace prošla historické centrum města a zavítala na Vysokou u Příbramě.

Ve zbývajících dnech už se jednalo o projektových záležitostech. Učitelé měli možnost porovnat výsledky evaluačního dotazníku zadaného na konci prvního projektového období koordinátorkou projektu.  Další práce se odvíjela v e-twinningovém prostředí, kde je celý projekt zaregistrován, byl usazen projektový kalendář a vybrána témata pro práci v druhém projektovém období. Koordinátorka projektu seznámila účastníky s programem následného setkání v měsíci dubnu 2016 v Německu. Výstupem celého mezinárodního setkání bude natočení krátkého filmu s ekologickou tématikou.

Tým učitelů zavítal během návštěvy do pražské vodárny v Podolí, kde se seznámil s historií pražských vodovodů, ale i s procesem dodávky a čištění vody pro Prahu. Neméně zajímavou byla návštěva informačního centra a jaderné elektrárny Temelín. Formou krátkého názorného 3D filmu a na funkčních modelech se přítomní mohli seznámit s procesem štěpení v reaktoru, ale i s bezpečnostními opatřeními v případě havárie.

Mezi zdařilé doprovodné akce patřila návštěva Muzea A. Dvořáka na Vysoké u Příbrami a následné zhlédnutí opery Rusalka na scéně Národního divadla v Praze. Poslední den pobytu byl věnován návštěvě Hornického muzea v Příbrami, především vodního kola na Drkolnově, které souviselo s čerpáním a odčerpáváním vody do dolů a z nich. Program posledního dne byl zakončen na dole Řimbaba v Bohutíně. Kromě pohoštění a poutavé přednášky předsedy sdružení p. Kováře o dolování stříbra a olova si mohli učitelé projít expozice v hornickém domku a vidět výstavu betlémů a krojů. Celá akce na dole Řimbaba byla ukončena slavnostním „skokem přes kůži“ a předáním diplomů o účasti.